1 Erakundea
 • 1.1. Zamudioko Udalari buruzko oinarrizko informazioa

  Eguneratuta

 • 1.2 Oinarrizko araudia

  Eguneratuta

 • 1.3 Gobernu organoak

  Eguneratuta

 • 1.4 Lotutako erakundeak

  Eguneratuta

 • 1.5 Ordezkaritza karguak

  Eguneratuta

 • 1.6 Konfiantzazko postuak

  Eguneratuta

 • 1.7 Antolamendua eta giza baliabidea

  Eguneratuta

 • 2 Gizartearekiko eta intereseko taldeekiko harremanak
 • 2.1 Webguneak

  Eguneratuta

 • 2.2 Herritarrentzako izapideak eta zerbitzuak

  Eguneratuta

 • 2.3 Herritarren parte hartzea

  Eguneratuta

 • 2.4 Udalaren Jarduerak erregistroa

  Eguneratuta

 • 3 Gardentasun ekonomiko-finantzarioa
 • 3.1 Aurrekontua

  Eguneratuta

 • 3.2 Aurrekontu exekuzioa

  Eguneratuta

 • 3.3 Urteko kontuak

  Eguneratuta

 • 3.4 Ondasunak eta eskubideak

  Eguneratuta

 • 3.5 Zorpetzea

  Eguneratuta

 • 3.6 Ekonomia eta finantza ratioak

  Eguneratuta

 • 4 Kontratazioa, hitzarmenak eta laguntzak
 • 4.1 Ondasunak eta zerbitzuak kontratatzea

  Eguneratuta

 • 4.2 Hitzarmenak

  Eguneratuta

 • 4.3 Diru laguntzak

  Eguneratuta

 • 5 Plangintza, kudeaketa eta ebaluazioa
 • 5.1 Estrategia eta plangintza

  Eguneratuta

 • 5.2 Araudia sortzea

  Eguneratuta

 • 5.3 Barruko ebaluazioa eta zerbitzuen memoriak

  Eguneratuta

 • 5.4. Zerbitzuen kostua eta eraginkortasun- eta efizientzia-adierazleak

  Eguneratuta

 • 6 Hirigintza, obrak eta ingurumena
 • 6.1 Lurralde antolamendua

  Eguneratuta

 • 6.2 Ingurumenari buruzko informazioa

  Eguneratuta

 • 7 Entitatearen egiaztapena
 • 7.1 Kanpoko kontrolak

  Eguneratuta