5.4. Zerbitzuen kostua eta eraginkortasun- eta efizientzia-adierazleak

Udal-zerbitzu eta -jardueren kostua aztertzeak informazioa ematen du udal-arlo baten kostuaz eta kostuaren banaketaz, gastuaren eta proiektuaren arabera; bestalde, gastua egokia den ebaluatzea ahalbidetzen duten datuak ematen ditu.

Zamudion, udal-zerbitzu eta -jarduerak Udalak berak, Txorierriko Mankomunitateak eta Bilbo Handiko Ur Partzuergoak ematen dituzte.

Eguneratuta
Atzera