2015/12/15

Nola baliatu nire eskubidea?

3 bide daude. Hauek dira:

  1. On-line izapidea. Esteka informazio publikoa eskuratzeko eskubidea atalera.
  2. Aurrez aurreastelehen eta asteazkenetan, 08:30etik 13:30era eta 16:00etatik 17:45era; astearte, ostegun eta ostiraletan, 08:30etik 13:30era. Horretarako, honako formulario hau bete beharko duzu, eta pasaportearen, NANaren zein AIZen fotokopia (bi aldeetatik) aurkeztu. Pertsona juridikoen kasuan, IFKren fotokopia erantsi beharko da, bai eta ordezkatzen duen pertsonaren nortasuna frogatzen duten agiriak eta ordezkari gisa jarduteko baimena duela frogatzen duen agiria ere.
  3. Posta ziurtatu bidez. Formularioa eta aurreko puntuan aipatutako agiriak aurkeztu beharko dira.

Eskaera ebazteko epea 1 hilabetekoa da; epe hori beste hilabetez luza daiteke eskatutako informazioa konplexua bada.

Justifikaziorik gabe informazioa ukatzen bada, edo eskatzaileak uste badu eman zaion informazioa ez dela nahikoa, erreklamatzeko aukera izango du; hasteko, etorkizuneko Gardentasunaren Euskal Agentziari (Gardena) aurkeztu beharko dio kexa. Interesdunak uste badu jarritako erreklamazioak ez duela bide horren bitartez behar bezalako erantzuna lortu, epaitegietara eraman ahal izango du, administrazioarekiko auzien bidea erabiliz.

Atzera