1.2 Oinarrizko araudia

Hau da Zamudioko Udalaren funtzionamenduan aplikatu beharreko oinarrizko araudi garrantzitsuena:

7/85 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriei buruzkoa. Toki Administrazioen Antolamenduari eta Funtzionamenduari buruzko Oinarrizko Legea da Estatuan. Udalerrien, probintzien eta beste toki-erakunde batzuen antolamendu- eta funtzionamendu-araudiaren oinarriak arautzen ditu.

2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Erakundeen Antolamenduari, Funtzionamenduari eta Araubide Juridikoari buruzko Araudia onartzen duena. 

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.

Eguneratuta
Atzera