1.6 Konfiantzazko postuak

Enplegu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearekin bat eginez, langile publikoak honela sailkatzen dira:

  • karrerako funtzionarioak
  • bitarteko funtzionarioak
  • langileak (kontratu finkoak, mugagabeak edo aldi baterakoak)
  • behin-behineko langileak

Behin-behineko langileak izendatu egiten dira, eta modu ez iraunkorrean jarduten dute. Konfiantzazko funtzio gisa izendatutako funtzioak edo aholkularitza berezia egiten eta ematen dituzte. Helburu horietarako kontsignatutako aurrekontuen arabera ordaintzen zaie.

Estatutu hau garatu ahala, xedatutako funtzio publikoaren legeek zehazten dute herri-administrazioetako zein gobernu-organok izan ditzaketen horrelako langileak. Gehieneko kopurua dagokion gobernu-organoak ezartzen du. Kopuru hori eta ordaintzeko baldintzak publikoak dira, eta izendapenak eta kargu-uzteak, berriz libreak. Agintariak bere kargua uzten duenean, bere mendeko konfiantzazko postuetan daudenek ere kargua utziko dute.

Orain ez dago konfiantzazko posturik Zamudioko Udalean.

Eguneratuta
Atzera