3.3 Urteko kontuak

Urteko kontuen dokumentuek informazioa ematen dute tokiko erakundeen eta horien mendekoen jarduera ekonomikoaren emaitzei buruz. Honako dokumentu edo egoera hauek osatzen dituzte urteko kontuak:

- Egoera-balantzea: ondarearen egoera eta aldaketa azaltzen du.

- Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua: irabazi eta gastu ekonomikoak, eta horien emaitza azaltzen ditu.

- Aurrekontuaren likidazioa: tokiko erakunde baten aurrekontu-exekuzioa azaltzen du.

- Memoria: aurreko egoeretan jasotzen den informazioa osatu eta argitzen du.

Urteko kontuak urtean behin egin behar dira, jarduera amaitutakoan.

Hona hemen onetsitako urteko azken kontuak.

Eguneratuta
Atzera