3.6 Ekonomia eta finantza ratioak

Ratioak ezinbesteko baliabidea dira erakunde baten egoeraren ekonomia- eta finantza-analisia egiteko. Baliagarriak dira bi gauzatarako:

Erakunde bateko ekonomia- eta finantza-datuek denboran nola eboluzionatzen duten neurtzeko.

Antzeko beste erakunde batzuekin konparazioak egiteko; kasu honetan, beste udal batzuekin.

Hona hemen Zamudioko Udalaren ekonomia- eta finantza-ratioen gaineko txosten bat.

Eguneratuta
Atzera