3.2 Aurrekontu exekuzioa

Aurrekontu-exekuzioa analisi bat da, aurrekontuan jasotako jardueren balorazio ekonomikoa (geroago onetsitako aurrekontu-aldaketak barne) eta egindako jarduerak lotzen dituena.

Aurrekontuaren (irabaziak eta gastuak) betetze-mailak adierazten digu zenbateraino bete den aurrekontu-exekuzioa, bai irabazi eta gastuen konpromisoari dagokionez, bai eginiko kobrantza eta ordainketei dagokienez. Nabarmendu beharrekoa da aurrekontua betearazteak ez duela inola ere esan nahi eginiko gastuak helburuak lortzeko egokiak edo eraginkorrak direnik, ezta lortutako irabaziak egokiak direnik ere.

Hona hemen eskuragai dauden aurrekontu-exekuzioaren azken txostenak.Txosten horiek hiru hilean behin egiten dira.

Eguneratuta
Atzera